Đặt Dịch vụ

Đặt Ngay

Chu trình Onsen trẻ hóa

Áp dụng công thức trẻ hóa 3 - 10 - 1 - 10 để tận dụng nguồn khoáng lưu giữ thanh xuân.

Tắm Onsen đúng cách như người Nhật

Quý khách vui lòng tham khảo hướng dẫn tắm Onsen đúng cách để tận dụng tối đa lợi ích khoá...